Vrijwillige Bijdrage

Omdat de inkomsten in elk huishouden erg van elkaar verschillen, is een richtlijn opgesteld om een handvat te geven voor de hoogte van het bedrag van de Vrijwillige Bijdrage.

Er is gekozen om de richtlijn te baseren op de definitie van het besteedbaar inkomen van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze definitie gaat uit van netto-inkomen gedeeld door een factor, die afhankelijk is van de samenstelling van het huishouden, met andere woorden hoeveel mensen er van een bepaald inkomen moeten leven. Dit wordt ook wel de koopkracht genoemd.

Voor de bepaling van het netto-inkomen door het CBS wordt van het bruto-inkomen afgetrokken:

  • Verschuldigde inkomstenbelasting
  • Premie Volksverzekeringen
  • Premies ziektekosten
  • Eigen bijdragen ziektekosten

Wanneer je belastingaangifte doet, staan op de aanslag over 2015 deze bedragen vermeld, op de voorzijde het bedrag voor ‘Verschuldigde inkomstenbelasting en Premie Volksverzekeringen’ en op de achterzijde het bruto-inkomen als verzamelinkomen. Wanneer je geen belastingaangifte doet, of inkomsten erg afwijken van het jaar daarvoor, kan je ook de netto ontvangen maandbedragen optellen (incl. toelage en vakantiegeld).

De netto bedragen van de gezinsleden worden vervolgens opgeteld en gedeeld door een factor afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.

Rekenhulp: