Vrijwillige Bijdrage

Omdat de inkomsten in elk huishouden erg van elkaar verschillen, is een richtlijn opgesteld om een handvat te geven voor de hoogte van het bedrag van de Vrijwillige Bijdrage.

Er is gekozen om de richtlijn te baseren op de definitie van het besteedbaar inkomen van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze definitie gaat uit van netto-inkomen gedeeld door een factor, die afhankelijk is van de samenstelling van het huishouden, met andere woorden hoeveel mensen er van een bepaald inkomen moeten leven. Dit wordt ook wel de koopkracht genoemd.

De netto bedragen van de gezinsleden worden vervolgens opgeteld en gedeeld door een factor afhankelijk van het aantal personen in het huishouden.

Rekenhulp: